Zarząd

Prezes - Przemysław Rakowski

Wice Prezes - Michał Rudnicki 

Wice Prezes - Patryk Goczkowski

Członek zarządu - Wojciech Kujoth 

Członek zarządu - Michał Niewiadomski 

Komisja rewizyjna -Radosław Antczak